skip to Main Content

IMPRESSUM SI
POLITICA DE
CONFIDENȚIALITATE

Această declarație privind protecția datelor vă informează cu privire la tipul, domeniul de aplicare și scopul prelucrării datelor cu caracter personal (denumite în continuare „date”) din cadrul ofertei noastre online și la site-urile, funcțiile și conținutul asociate, precum și la prezențele online externe, cum ar fi profilul nostru social media (denumită în continuare „ofertă online”). În ceea ce privește termenii utilizați, cum ar fi „prelucrarea” sau „operatorul”, se face trimitere la definițiile de la articolul 4 din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

Impressum

Green Finance Capital AG

Fürst-Franz-Josef-Straße 68

FL-9490 Vaduz

Tel.: 00423 376 44 88

E-Mail: office[at]greenfinance-capital.com

de administrație: Ing. Christian Schauer

Număr de înregistrare: FL 0002.581.256-8

Capital social: EUR 50.000,-

Cod fiscal: LI‑2581256

Politica de confidențialitate

Această declarație privind protecția datelor vă informează cu privire la tipul, domeniul de aplicare și scopul prelucrării datelor cu caracter personal (denumite în continuare „date”) din cadrul ofertei noastre online și la site-urile, funcțiile și conținutul asociate, precum și la prezențele online externe, cum ar fi profilul nostru social media (denumită în continuare „ofertă online”). În ceea ce privește termenii utilizați, cum ar fi „prelucrarea” sau „operatorul”, se face trimitere la definițiile de la articolul 4 din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

 

Operator

Green Finance Group AG

Fürst-Franz-Josef-Straße 68

LI-9490 Vaduz

Consiliu de Administratie: Ing. Christian Schauer

 

Tipuri de date prelucrate:

– date de inventar (de exemplu, nume, adrese).

– date de contact (de ex., e-mail, numere de telefon).

– date despre conținut (de ex., intrări text, fotografii, clipuri video).

– date de utilizare (de exemplu, site-uri web vizitate, interes pentru conținut, timpi de acces).

– Meta/date de comunicare (de ex., informații despre dispozitiv, adrese IP).

Categorii de persoane afectate

Vizitatori și utilizatori ai ofertei online (în cele ce urmează ne referim și la persoanele în cauză în mod colectiv ca „utilizatori”).

Scopul prelucrări

– Furnizarea ofertei online, funcțiile și conținutul acesteia.

– Răspuns la solicitările de contact și comunicarea cu utilizatorii.

– Măsuri de siguranță.

– Măsurarea audienței / marketing

 

Termeni folosiți

„Date cu caracter personal” sunt toate informațiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „subiect de date”); O persoană fizică este considerată identificabilă care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin atribuirea unui identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online (de exemplu, cookie) sau una sau mai multe caracteristici speciale, care exprimă identitatea fizică, fiziologică, genetică, psihologică, economică, culturală sau socială a acestei persoane fizice.

„Procesarea” este orice proces realizat cu sau fără ajutorul unor procese automatizate sau a unei astfel de serii de procese în legătură cu datele personale. Termenul este larg și include practic fiecare manipulare a datelor.

„Pseudonimizarea” reprezintă prelucrarea datelor cu caracter personal în așa fel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unui subiect de date specific fără utilizarea de informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să fie supuse unor măsuri tehnice și organizatorice care să asigure că datele personale nu poate fi atribuită unei persoane fizice identificate sau identificabile.

„Profilare” înseamnă orice tip de prelucrare automatizată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea acestor date cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special aspecte legate de performanța muncii, situația economică, sănătatea personală Analiza sau prezicerea preferințelor, intereselor, fiabilității, comportamentului, locației sau relocării acestei persoane fizice.

„Responsabil” este persoana fizică sau juridică, autoritatea, instituția sau orice alt organism care, singur sau în comun cu alții, decide cu privire la scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

„Procesant” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate, instituție sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele persoanei responsabile.

Bazele legale relevante

În conformitate cu articolul 13 GDPR, vă vom informa despre baza legală a procesării datelor noastre. Dacă baza legală nu este menționată în declarația de protecție a datelor, se aplică următoarele: Baza legală pentru obținerea consimțământului este articolul 6 alineatul (1) lit. a și Art. 7 GDPR, baza legală pentru prelucrarea pentru îndeplinirea serviciilor noastre și pentru punerea în aplicare a măsurilor contractuale, precum și pentru a răspunde la întrebări este Art. 6 Alineatul 1 lit. b GDPR, baza legală pentru prelucrare pentru a ne îndeplini obligațiile legale este Art. 6 Paragraful 1 lit. c GDPR, iar baza legală a procesării pentru a ne proteja interesele legitime este articolul 6 alineatul (1) lit. f GDPR. În cazul în care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, art. 6 alin. 1 lit. d GDPR ca bază legală.

Măsuri de siguranță

În conformitate cu art. 32 GDPR, ținând cont de stadiul tehnicii, costurile de implementare și tipul, sfera de aplicare, circumstanțele și scopurile prelucrării, precum și probabilitatea diferită de apariție și severitatea riscului pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de protecție adecvat riscului.

Măsurile includ, în special, asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor prin controlul accesului fizic la date, precum și accesul, intrarea, redirecționarea, asigurarea disponibilității și separarea acestora. În plus, am instituit proceduri care asigură exercitarea drepturilor persoanei vizate, ștergerea datelor și reacția la amenințările de date. În plus, avem în vedere protecția datelor cu caracter personal deja în dezvoltarea sau selectarea hardware-ului, software-ului și procedurilor, în conformitate cu principiul protecției datelor prin proiectarea tehnologiei și setările implicite pentru protecția datelor (Art. 25 GDPR).

Cooperarea cu procesatorii și cu terții

Dacă dezvăluim date altor persoane și companii (procesatori contractuali sau terți) în sfera de aplicare a prelucrării noastre, le transmitem acestora sau le acordăm acces la date, acest lucru se face numai pe baza autorizației legale (de exemplu, dacă datele sunt transmise terților, cum ar fi furnizorii de servicii de plată, care conform Art. 6 alin. 1 lit.b GDPR este obligat să îndeplinească contractul), dacă ați consimțit, dacă o obligație legală prevede acest lucru sau pe baza intereselor noastre legitime (de exemplu, atunci când utilizați agenți, gazde web etc.).

Dacă comandăm terților să proceseze datele pe baza unui așa-numit „contract de procesare a comenzilor”, acest lucru se realizează în baza articolului 28 GDPR.

Transferuri către țări terțe

Dacă prelucrăm date într-o țară terță (adică în afara Uniunii Europene (UE) sau Spațiul Economic European (SEE)) sau dacă acest lucru se întâmplă în contextul utilizării serviciilor terților sau a dezvăluirii sau a transmiterii de date către terți, acest lucru se produce numai dacă se întâmplă să ne îndeplinim obligațiile (pre)contractuale, pe baza consimțământului dvs., pe baza unei obligații legale sau pe baza intereselor noastre legitime. Sub rezerva permisiunilor legale sau contractuale, prelucrăm sau avem datele prelucrate într-o țară terță numai dacă sunt îndeplinite cerințele speciale ale Art. 44 ff. GDPR. I.E. prelucrarea are loc de ex. pe baza garanțiilor speciale, cum ar fi determinarea oficială recunoscută a unui nivel de protecție a datelor corespunzător UE (de exemplu, pentru SUA prin „Scutul de confidențialitate”- „Privacy Shield“) sau respectarea obligațiilor contractuale speciale recunoscute oficial (așa-numitele „clauze contractuale standard”).

Drepturile persoanelor vizate

Aveți dreptul să solicitați confirmarea faptului că datele în cauză sunt în curs de prelucrare și să obțineți informații despre aceste date, precum și informații suplimentare și copii ale datelor în conformitate cu articolul 15 din GDPR.

Ați obținut, articolul 16 din GDPR, dreptul de a solicita completarea datelor referitoare la dumneavoastră sau corectarea datelor incorecte care vă privesc.

În conformitate cu articolul 17 din GDPR, aveți dreptul să solicitați eliminarea imediată a datelor în cauză sau, alternativ, în conformitate cu articolul 18 din GDPR, să solicitați o restricție privind prelucrarea datelor.

Aveți dreptul să solicitați ca datele care vă privesc, pe care ni le-ați furnizat, să fie procesate în conformitate cu art. 20 din GDPR și să solicite transmiterea lor către alți operatori.

În conformitate cu articolul 77 din GDPR, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

Dreptul de retragere

Aveți dreptul de a vă revoca acordul în conformitate cu articolul 7 paragraful 3 GDPR cu efect pentru viitor.

Dreptul la opoziție

Vă puteți opune prelucrării viitoare a datelor care vă privesc, în conformitate cu articolul 21 din GDPR, în orice moment. Obiecția poate fi formulată în special împotriva prelucrării în scopuri de comercializare directă.

Cookie-urile și dreptul la opoziție la marketingul direct

„Cookie-urile” sunt fișiere mici care sunt stocate pe calculatoarele utilizatorilor. În cookie-uri pot fi stocate diverse informații. Un cookie este utilizat în principal pentru a stoca informații despre un utilizator (sau dispozitivul pe care este stocat cookie-ul) în timpul sau după vizita la o ofertă online. Cookie-urile temporare sau „cookie-urile de sesiune” sau „cookie-urile tranzitorii” sunt cookie-uri care sunt șterse după ce un utilizator părăsește o ofertă online și își închide browserul. Într-un astfel de cookie poate fi salvat, de ex. conținutul unui coș de cumpărături dintr-un magazin online sau starea de autentificare. Cookie-urile sunt denumite „permanente” sau „persistente” dacă rămân stocate chiar și după închiderea browserului. De exemplu, starea de conectare poate fi salvată dacă utilizatorul o vizitează după câteva zile. Interesele utilizatorilor pot fi, de asemenea, stocate într-un astfel de cookie, care sunt utilizate în scopuri de măsurare sau de marketing. „Cookie-uri terțe” sunt cookie-uri care sunt oferite de furnizori, altele decât persoana responsabilă pentru operarea ofertei online (în caz contrar, dacă sunt numai cookie-urile lor, acestea sunt denumite „cookie-uri de primă parte”).

Putem folosi cookie-uri temporare și permanente și clarificăm acest lucru ca parte a declarației noastre de protecție a datelor.

În cazul în care utilizatorii nu doresc să fie stocate cookie-urile pe computerul lor, li se cere să dezactiveze opțiunea corespunzătoare din setările de sistem ale browserului lor. Cookie-urile salvate pot fi șterse în setările sistem ale browserului. Excluderea cookie-urilor poate duce la restricții funcționale ale acestei oferte online.

O obecție generală privind utilizarea cookie-urilor utilizate în scopuri de marketing online poate fi făcută pentru un număr mare de servicii, în special în cazul urmăririi, pe site-ul american https://www.aboutads.info/choices/ sau pe site-ul UE https://www.youronlinechoices.com/. Mai mult, salvarea cookie-urilor poate fi dezactivată pe viitor prin setările browserului. Vă rugăm să rețineți că este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestei oferte online.

Ștergerea datelor

Datele prelucrate de noi vor fi șterse sau restricționate în prelucrarea lor în conformitate cu Art. 17 și 18 GDPR. Dacă nu este specificat expres în această declarație de protecție a datelor, datele stocate de noi vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru scopul propus și ștergerea nu intră în conflict cu cerințele legale de păstrare. Dacă datele nu sunt șterse, deoarece acestea sunt necesare în alte scopuri permise din punct de vedere legal, prelucrarea acestora va fi restricționată. Adică  datele vor fi blocate și nu vor fi prelucrate în alte scopuri. Aceasta se aplică de ex. pentru datele care trebuie păstrate din motive comerciale sau fiscale.

Conform cerințelor legale din Germania, stocarea are loc în special pe o perioadă de 10 ani conform §§ 147 Abs. 1 AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 și 4, Abs. 4 HGB (cărți, înregistrări, rapoarte de gestiune, documente contabile, cărți comerciale, documente mai relevante pentru impozitare etc.) și 6 ani conform § 257 Paragraful 1 nr. 2 și 3, paragraful 4 HGB (scrisori comerciale).

Conform cerințelor legale din Austria, stocarea are loc în special pe o perioadă de 7 ani, în conformitate cu secțiunea 132 (1) BAO (documente contabile, chitanțe / facturi, conturi, chitanțe, acte de afaceri, lista veniturilor și cheltuielilor etc.), timp de 22 de ani în legătură cu terenul și timp de 10 ani pentru documentele în legătură cu serviciile furnizate electronic, telecomunicațiile, serviciile de radio și televiziune furnizate non-antreprenorilor din statele membre ale UE și pentru care este utilizat mini-one-stop-shop (MOSS).

Prelucrare aferentă afacerii

De asemenea, procesăm

– Date de contract (de exemplu, obiectul contractului, termenul, categoria de clienți).

– Date de plată (de exemplu, datele bancare, istoricul plăților)

ale clienților noștri, ale celor interesați și ale partenerilor de afaceri în scopul furnizării de servicii contractuale, servicii și service pentru clienți, marketing, publicitate și cercetare de piață.

Servicii de brokeraj

Procesăm datele clienților, clienților și părților interesate (denumite în mod uniform „clienți”) în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) lit. b. GDPR pentru a vă oferi serviciile noastre contractuale sau precontractuale. Datele prelucrate aici, tipul, scopul și scopul și necesitatea prelucrării lor sunt determinate de mandatul de bază. Aceasta include practic datele de inventar și master ale clienților (nume, adresă etc.), precum și datele de contact (adresa de e-mail, telefon etc.), datele contractului (conținutul comenzii, taxe, durată, informații despre companiile mediate / Asiguratori / servicii) și date de plată (comisioane, istoricul plăților etc.). De asemenea, putem prelucra informațiile cu privire la caracteristicile și circumstanțele persoanelor sau lucrurilor care le aparțin, dacă acestea fac parte din mandatul nostru. Aceste lucruri pot  fi, de ex. Informații cu privire la condițiile personale de viață, bunuri mobile sau imobile.

În cadrul mandatului nostru, poate fi necesar și să avem categorii speciale de date în conformitate cu. Art. 9 Alineatul (1) GDPR, în special prelucrarea informațiilor despre sănătatea unei persoane. În acest scop, poate fi necesar, în conformitate cu Art. 6 Alineatul 1 lit a., Art. 7, Art. 9 Alineatul 2 lit. un DSGVO un consimțământ expres al clientului.

Dacă este necesar pentru îndeplinirea contractului sau prin lege, dezvăluim sau transmitem datele clientului în contextul investigațiilor privind acoperirea, încheierea și procesarea contractelor, asociaților cooperante, precum și furnizori de servicii financiare, instituții de credit și companii de investiții de capital, precum și agenții de securitate socială, autorități fiscale, consultanți fiscali, consilieri legali, auditori, avocați de asigurări și instituțiile Autorității Federale de Supraveghere Financiară (BaFin). De asemenea, putem comisiona subcontractanți, cum ar fi un Sub-agent. Obținem consimțământul clientului dacă acest lucru este necesar pentru dezvăluirea / transmiterea consimțământului clientului (ceea ce poate fi cazul, de exemplu, în cazul categoriilor speciale de date în conformitate cu articolul 9 GDPR).

Datele vor fi șterse după expirarea garanției legale și a obligațiilor comparabile, prin care este verificată necesitatea stocării datelor la fiecare trei ani; În caz contrar, se aplică cerințele legale de păstrare.

În cazul obligațiilor legale de arhivare, ștergerea are loc după expirarea lor. Conform legislației germane în sectorul asigurărilor și finanțelor, trebuie să fie păstrate jurnalele de consultanță pe 5 ani, notele contractului de broker pe 7 ani și contractele de broker pe 5 ani și, în general, 6 ani pentru documentele relevante pentru dreptul comercial și 10 ani pentru documentele relevante pentru legislația fiscală.

Servicii contractuale

Procesăm datele partenerilor noștri contractuali și ale părților interesate, precum și ale altor clienți, mandanți, clienți sau parteneri contractuali (denumiți în mod uniform „parteneri contractuali”) în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) lit. b. GDPR pentru a vă oferi serviciile noastre contractuale sau precontractuale. Datele prelucrate, tipul, obiectull și scopul și necesitatea prelucrării lor sunt determinate de relația contractuală de bază.

Datele procesate includ datele de bază ale partenerilor noștri contractuali (de exemplu, nume și adrese), datele de contact (de exemplu, adresele de e-mail și numerele de telefon), precum și datele contractului (de exemplu, serviciile utilizate, conținutul contractului, comunicarea contractuală, numele persoanelor de contact) și datele de plată (de exemplu, detalii bancare, istoricul plăților).

Ca principiu, nu prelucrăm categorii speciale de date cu caracter personal, cu excepția cazului în care acestea sunt componente ale prelucrării comandate sau contractuale.

Procesăm datele care sunt necesare pentru stabilirea și îndeplinirea serviciilor contractuale și subliniem necesitatea dezvăluirii acestora, dacă acest lucru nu este evident pentru partenerul contractual. Dezvăluirea către persoane sau companii externe are loc numai dacă este necesară în contextul unui contract. Atunci când prelucrăm datele care ne sunt furnizate ca parte a unei comenzi, acționăm în conformitate cu instrucțiunile clientului și cu cerințele legale.

Când utilizăm serviciile noastre online, putem stoca adresa IP și momentul acțiunii utilizatorului respectiv. Stocarea are loc pe baza intereselor noastre legitime, precum și a intereselor utilizatorilor în protecția împotriva utilizării necorespunzătoare și a altor utilizări neautorizate. Un transfer al acestor date către terțe părți nu are loc, cu excepția cazului în care urmărim creanțele noastre conform Art. 6 alin.1 lit. f. GDPR sau există o obligație legală de a face acest lucru în conformitate cu. Art. 6 alin.1 lit. c. GDPR.

Datele vor fi șterse atunci când datele nu vor mai fi obligate să îndeplinească sarcini contractuale sau legale de îngrijire și să se ocupe de orice garanție sau obligații comparabile, prin care necesitatea stocării datelor este verificată la fiecare trei ani; în caz contrar, se aplică cerințele legale de păstrare.

 

Administrare, contabilitate, organizare de birouri, management de contacte

Procesăm datele în contextul sarcinilor administrative, precum și organizarea operațiunilor noastre, contabilitatea financiară și respectarea obligațiilor legale, cum ar fi arhivarea. Procedând astfel, procesăm aceleași date pe care le prelucrăm în contextul furnizării serviciilor noastre contractuale. Bazele de prelucrare sunt art. 6 alin. 1 lit. c. GDPR, Art. 6 Alineatul 1 lit. f. GDPR. Clienții, părțile interesate, partenerii de afaceri și vizitatorii site-ului web sunt afectați de procesare. Scopul și interesul nostru pentru prelucrare constă în administrare, contabilitate financiară, organizarea birourilor, arhivarea datelor, adică sarcini care servesc la menținerea activităților noastre de afaceri, la îndeplinirea sarcinilor noastre și la furnizarea serviciilor noastre. Ștergerea datelor cu privire la serviciile contractuale și comunicarea contractuală corespunde informațiilor furnizate pentru aceste activități de prelucrare.

Dezvăluim sau transmitem date administrației financiare, consultanților, precum consultanților fiscali sau auditorilor, cât și altor birouri de taxe și furnizori de servicii de plată.

Mai mult, pe baza intereselor noastre comerciale, stocăm informații despre furnizori, organizatori și alți parteneri de afaceri, de ex. pentru contactul ulterior. În general, stocăm permanent cele mai multe date legate de companie.

Analiza afacerilor și cercetarea de piață

Pentru a ne opera business-ul economic, pentru a putea recunoaște tendințele pieței, dorințele partenerilor contractuali și ale utilizatorilor, analizăm datele disponibile pentru tranzacțiile comerciale, contractele, anchetele etc. Procesăm date de inventar, date de comunicare, date contractuale, date de plată, date de utilizare, metadate în baza art. 6 alin.1 lit. f. GDPR, prin care persoanele în cauză includ parteneri contractuali, părți interesate, clienți, vizitatori și utilizatori ai ofertei noastre online.

Analizele sunt realizate în scopul evaluărilor de afaceri, al marketingului și al cercetărilor de piață. Putem oferi informații profilurilor utilizatorilor înregistrați, de ex. la serviciile pe care le-au folosit. Analizele ne servesc pentru a crește capacitatea de utilizare, optimizarea ofertei noastre și eficiența economică. Analizele ne servesc singure și nu sunt dezvăluite extern, cu excepția cazului în care sunt analize anonime cu valori rezumate.

Dacă aceste analize sau profiluri sunt personale, acestea vor fi șterse sau anonimizate la rezilierea de către utilizator, altfel după doi ani de la încheierea contractului. În caz contrar, analiza generală a afacerilor și determinările generale ale tendințelor sunt create anonim, dacă este posibil.

Informații privind protecția datelor în procesul de selecție

Procesăm datele candidatului numai în scopul și în sfera de aplicare a procesului de selecție, în conformitate cu cerințele legale. Prelucrarea datelor solicitantului are loc pentru a ne îndeplini obligațiile (pre) contractuale în sfera de aplicare a procesului de selecție în sensul articolului 6 alineatul (1) lit. b. GDPR Art. 6 Alineatul 1 lit. f. GDPR dacă prelucrarea datelor, de ex. devine necesar pentru noi în contextul procedurilor legale (în Germania, se aplică și § 26 BDSG).

Procesul de selecție necesită ca candidații să ne furnizeze datele candidaților. Dacă oferim un formular online, datele solicitantului necesare sunt marcate, ele rezultă din fișele postului și includ, în general, datele personale, adresele poștale și de contact și documentele aparținând cererii, precum scrisoarea de întâmpinare, curriculum vitae și certificate. În plus, candidații ne pot furniza voluntar informații suplimentare.

Prin trimiterea cererii către noi, candidații consimtă la prelucrarea datelor lor în scopul procesului de depunere a cererii, în conformitate cu tipul și sfera prevăzute în această declarație de protecție a datelor.

În măsura în care categoriile speciale de date cu caracter personal în sensul Art. 9 Alineatul 1 GDPR sunt comunicate în mod voluntar ca parte a procesului de depunere a cererilor, acestea sunt, de asemenea, prelucrate în conformitate cu art. 9 Alineatul 2 lit. b GDPR (de exemplu, date despre sănătate, cum ar fi statutul de handicap sever sau originea etnică). În măsura în care categoriile speciale de date cu caracter personal în sensul Art. 9 Alin. 1 GDPR sunt solicitate candidaților în timpul procesului de selecție, acestea sunt, de asemenea, prelucrate în conformitate cu Art. 9 Alineatul 2 lit. un GDPR (de exemplu, date despre sănătate, dacă acestea sunt necesare pentru exercitarea profesiei).

Dacă sunt disponibile, candidații ne pot depune cererile noastre folosind un formular online pe site-ul nostru web. Datele sunt criptate și transmise către noi în conformitate cu stadiul tehnicii.

candidații ne pot trimite și aplicațiile prin e-mail. Vă rugăm să rețineți, însă, că e-mailurile nu sunt, în general, trimise în formă criptată și că solicitanții înșiși trebuie să asigure criptarea. Prin urmare, nu putem accepta nicio responsabilitate pentru calea de transmitere a cererii între expeditor și primire pe serverul nostru și, prin urmare, recomandăm să folosiți un formular online sau să îl trimiteți prin poștă. În loc să aplice prin formularul online și prin e-mail, candidații au încă opțiunea de a ne trimite cererea lor prin poștă.

Datele furnizate de candidați pot fi prelucrate în continuare de către noi în cazul unei cereri de succes în scopul relației de muncă. În caz contrar, dacă cererea pentru o ofertă de muncă nu reușește, datele solicitantului vor fi șterse. Datele candidatului vor fi șterse și în cazul retragerii unei cereri, pe care solicitanții au dreptul să o facă în orice moment.

Ștergerea are loc, sub rezerva unei revocări justificate a solicitanților, după expirarea unei perioade de șase luni, astfel încât să putem răspunde la orice întrebări ulterioare cu privire la cerere și să ne îndeplinim obligațiile de a furniza dovezi în temeiul Legii privind egalitatea de tratament. Facturile pentru orice rambursare a cheltuielilor de călătorie sunt arhivate în conformitate cu cerințele legislației fiscale.

Poolul de talente

Ca parte a cererii, oferim solicitanților posibilitatea de a fi incluși în „nostru de talente” pentru o perioadă de doi ani pe baza consimțământului în sensul articolului 6 alineatul (1) lit. b. și Art. 7 GDPR pentru a fi incluse.

Documentele de candidatură din grupul de talente sunt procesate numai în contextul unor reclame viitoare de locuri de muncă și a căutării angajaților și vor fi distruse cel târziu după expirarea termenului. Candidații sunt informați că consimțământul lor pentru includerea în grupul de talente este voluntar, nu are nicio influență asupra procesului actual de depunere a cererilor și că pot revoca acest consimțământ în orice moment pentru viitor și pot declara o obiecție în sensul Art. 21 GDPR.

Verificare anti-spam Akismet

Oferta noastră online utilizează serviciul „Akismet” oferit de Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110, SUA. Utilizarea se bazează pe interesele noastre legitime în sensul articolului 6 alineatul (1) lit. f) GDPR. Cu ajutorul acestui serviciu, comentariile persoanelor reale se disting de comentariile spam. În acest scop, toate comentariile sunt trimise către un server din SUA, unde sunt analizate și stocate timp de patru zile în scopuri de comparație. Dacă un comentariu a fost clasificat ca spam, datele vor fi salvate după această perioadă. Aceste informații includ numele introdus, adresa de e-mail, adresa IP, conținutul comentariilor, referitorul, informații despre browserul utilizat și sistemul informatic și ora de intrare.

Mai multe informații despre colectarea și utilizarea datelor de către Akismet pot fi găsite în informațiile privind protecția datelor Automattic:  https://automattic.com/privacy/.

Utilizatorii sunt bineveniți să folosească pseudonime sau să se abțină de la introducerea numelui sau adresei de e-mail. Puteți preveni complet transmiterea datelor prin utilizarea sistemului nostru de comentarii. Ar fi păcat, dar, din păcate, nu vedem alte alternative care să funcționeze la fel de eficient.

Recuperarea pozelor de profil la Gravatar

Folosim serviciul Gravatar de la Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110, SUA, în cadrul ofertei noastre online și în special în blog.

Gravatar este un serviciu la care utilizatorii se pot autentifica și stoca imaginile de profil și adresele de e-mail ale acestora. Dacă utilizatorii lasă postări sau comentarii cu adresa de e-mail respectivă pe alte prezențe online (în special în bloguri), imaginile lor de profil pot fi afișate lângă postări sau comentarii. În acest scop, adresa de e-mail furnizată de utilizatori este transmisă într-o formă criptată către Gravatar pentru a verifica dacă un profil a fost salvat pentru ei. Acesta este unicul scop de a transmite adresa de e-mail și nu este utilizat în alte scopuri, ci șters ulterior.

Gravatar este folosit pe baza intereselor noastre legitime în sensul articolului 6 alineatul (1) lit. f) GDPR, deoarece cu ajutorul Gravatar oferim scriitorilor de postare și comentarii posibilitatea de a-și personaliza postările cu o poză de profil.

Prin afișarea imaginilor, Gravatar află adresa IP a utilizatorului, deoarece aceasta este necesară pentru comunicarea dintre un browser și un serviciu online. Mai multe informații despre colectarea și utilizarea datelor de către Gravatar pot fi găsite în informațiile privind protecția datelor Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Dacă utilizatorii nu doresc ca o imagine de utilizator legată de adresa lor de e-mail Gravatar să apară în comentarii, ar trebui să utilizeze o adresă de e-mail care nu este stocată cu Gravatar pentru a comenta. De asemenea, subliniem că este posibil să se utilizeze deloc o adresă de e-mail anonimă sau nicio adresă de e-mail, în cazul în care utilizatorii nu doresc ca propria adresă de e-mail să fie trimisă la Gravatar. Utilizatorii pot preveni complet transmiterea datelor prin utilizarea sistemului nostru de comentarii.

Recuperarea de Emoji și Smilies

În cadrul blogului nostru WordPress, sunt utilizate emoji grafice (sau Smilies), adică fișiere grafice mici care exprimă sentimente, care sunt obținute de pe servere externe. Furnizorii de servere colectează adresele IP ale utilizatorilor. Acest lucru este necesar pentru ca fișierele emoji să poată fi transmise browserului utilizatorului. Serviciul emoji este oferit de Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110, SUA. Politica de confidențialitate a Automattic: https://automattic.com/privacy/. Domeniile server utilizate sunt sworg și twemoji.maxcdn.com, care, din câte știm, sunt așa-numitele rețele de livrare de conținut, adică servere care sunt utilizate doar pentru transmiterea rapidă și sigură a fișierelor și a datelor personale ale utilizatorilor care vor fi șterse după transmisie.

Utilizarea emojiului se bazează pe interesele noastre legitime, adică. Interesul pentru un design atractiv al ofertei noastre online pe baza Art. 6 alin.1 lit. f. GDPR.

Contactarea

Atunci când ne contactați (de exemplu, prin formularul de contact, e-mail, telefon sau prin intermediul rețelelor de socializare), informațiile furnizate de utilizator sunt utilizate pentru a procesa solicitarea de contact și pentru a o prelucra în conformitate cu aceasta. Art. 6 alin.1 lit. b) GDPR procesat. Informațiile despre utilizator pot fi stocate într-un sistem de gestionare a relațiilor cu clienții („sistem CRM”) sau într-o organizator de solicitări comparabil.

Ștergem anchetele dacă nu mai sunt necesare. Analizăm cerința la fiecare doi ani; de asemenea, se aplică obligațiile legale de arhivare.

Buletin informativ

Cu următoarele instrucțiuni vă informăm despre conținutul buletinului nostru informativ, precum și despre procedurile de înregistrare, expediere și evaluare statistică, precum și dreptul dvs. de obiecțiune. Abonându-vă la newsletter-ul nostru, declarați că sunteți de acord cu primirea lui și cu procedurile descrise.

Conținutul buletinului informativ: Trimitem buletine informative, e-mailuri și alte notificări electronice cu informații publicitare (denumite în continuare „newsletter”) numai cu acordul destinatarului sau cu permisiunea legală. Dacă conținutul buletinului este descris în mod specific la înregistrarea la newsletter, este decisiv pentru acordul utilizatorului. În plus, buletinele noastre informative conțin informații despre produsele noastre și informații însoțitoare (de exemplu, instrucțiuni de siguranță), oferte, promoții și compania noastră.

Double opt-in-loging și logging: Înregistrarea newsletter-ului nostru are loc într-un așa-numit proces de double-opt-in, adică după înregistrare, veți primi un e-mail care vă solicită să vă confirmați înregistrarea. Această confirmare este necesară pentru ca nimeni să nu se înregistreze la adresa de e-mail a altcuiva. Înregistrările pentru newsletter sunt înregistrate pentru a putea dovedi procesul de înregistrare în conformitate cu cerințele legale. Aceasta include stocarea momentelor de înregistrare și confirmare, precum și adresa IP. De asemenea, sunt înregistrate modificările datelor dvs. stocate de furnizorul de servicii de transmitere.

Date de înregistrare: Pentru a vă înregistra la newsletter, este suficient să vă furnizați adresa dvs. de e-mail. Opțional, vă rugăm să furnizați un nume în scopul de a vă adresa personal în newsletter.

Trimiterea buletinului informativ și măsurarea performanței asociate se bazează pe acordul destinatarului în conformitate cu. Art. 6 alin.1 lit. a, Art. 7 GDPR coroborat cu Secțiunea 107 Paragraful 2 TKG sau pe baza permisiunii legale în conformitate cu Secțiunea 107 alineatul (2) și 3 TKG.

Înregistrarea procesului de înregistrare se bazează pe interesele noastre legitime în conformitate cu. Art. 6 alin.1 lit. f GDPR. Interesul nostru este îndreptat către utilizarea unui sistem de newsletter ușor de utilizat și sigur, care servește interesele noastre de afaceri, precum și așteptările utilizatorilor și, de asemenea, ne permite să dovedim consimțământul.

Anulare / revocare – puteți anula primirea buletinului nostru în orice moment, adică. Revocați consimțământul. Veți găsi un link pentru a anula newsletter-ul la sfârșitul fiecărui newsletter. Pe baza intereselor noastre legitime, putem salva adresele de e-mail nesubscrise până la trei ani înainte de a le șterge, pentru a putea dovedi consimțământul dat anterior. Prelucrarea acestor date este limitată la scopul unei posibile apărări împotriva revendicărilor. O cerere individuală de ștergere este posibilă în orice moment, cu condiția ca existența anterioară a consimțământului să fie confirmată în același timp.

Buletin informativ – Newsletter2Go

Buletinul informativ este trimis de furnizorul de servicii de corespondență Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Strasse 8, 10787 Berlin, Germania. Puteți vedea prevederile privind protecția datelor ale furnizorului de servicii de expediere aici: https://www.newsletter2go.de/datenschutz/. Furnizorul de servicii de transport maritim se bazează pe interesele noastre legitime în conformitate cu. Art. 6 alin.1 lit. f GDPR și un contract de procesare a comenzilor conform. Art. 28 alin. 3 teza 1 GDPR folosită.

Furnizorul de servicii de expediere poate trimite datele destinatarului în formă pseudonimă, adică fără atribuire unui utilizator, pentru a optimiza sau îmbunătăți propriile servicii, de ex. pentru optimizarea tehnică a expedierii și prezentarea buletinului informativ sau în scopuri statistice. Cu toate acestea, furnizorul de servicii de expediere nu folosește datele destinatarilor noștri de newsletter pentru a le scrie în sine sau pentru a le transmite către terți.

Buletin informativ – măsurarea succesului

Buletinele informative conțin un așa-numit „web beacon”, adică. un fișier cu dimensiuni de pixeli care este preluat de pe serverul nostru la deschiderea buletinului informativ sau, dacă folosim un furnizor de servicii de expediere, pe serverul său. Ca parte a acestei extrageri, sunt colectate informații tehnice, cum ar fi informații despre browser și sistemul dvs., precum și adresa IP și ora preluării.

Aceste informații sunt utilizate pentru îmbunătățirea tehnică a serviciilor pe baza datelor tehnice sau a grupurilor țintă și a comportamentului lor de citire pe baza locațiilor lor de regăsire (care pot fi determinate folosind adresa IP) sau a timpilor de acces. Sondajele statistice includ, de asemenea, determinarea dacă buletinele informative sunt deschise, la deschiderea acestora și la ce linkuri se face clic. Din motive tehnice, aceste informații pot fi atribuite destinatarilor fiecărui newsletter. Cu toate acestea, nu este nici scopul nostru, nici, dacă este folosit, cel al furnizorului de servicii de expediere să observe utilizatorii individuali. Evaluările ne servesc mult mai mult pentru a recunoaște obiceiurile de citire ale utilizatorilor noștri și pentru a ne adapta conținutul lor sau pentru a trimite conținut diferit în funcție de interesele utilizatorilor noștri.

Hosting

Serviciile de găzduire pe care le folosim servesc pentru a oferi următoarele servicii: servicii de infrastructură și platformă, capacitate de calcul, spații de stocare și servicii de baze de date, servicii de securitate și servicii de întreținere tehnică pe care le folosim în scopul de a opera această ofertă online.

În acest sens, noi sau furnizorul nostru de găzduire prelucrăm datele de inventar, datele de contact, datele de conținut, datele contractului, datele de utilizare, datele meta și de comunicare ale clienților, părților interesate și vizitatorilor acestei oferte online, bazate pe interesele noastre legitime într-o furnizare eficientă și sigură a acestei oferte online în conformitate cu. Art. 6 alin.1 lit. f GDPR în combinație cu Art. 28 GDPR (încheierea unui contract de procesare a comenzii).

Colecția de date de acces și fișiere jurnal

Noi, sau furnizorul nostru de găzduire, colectăm date pe baza intereselor noastre legitime în sensul articolului 6 alineatul (1) lit. f. Date GDPR pentru fiecare acces la serverul pe care se află acest serviciu (așa-numitele fișiere jurnal de server). Datele de acces includ numele site-ului web accesat, fișierul, data și ora accesului, cantitatea de date transferate, notificarea accesului cu succes, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare al utilizatorului, adresa URL a referitorului (pagina vizitată anterior), adresa IP și furnizorul solicitantului .

Din motive de securitate (de exemplu, pentru a investiga acte de abuz sau fraudă), informațiile despre fișierul jurnal sunt stocate maxim 7 zile și apoi șterse. Datele, a căror stocare suplimentară este necesară în scopuri de probă, sunt excluse din ștergere până la clarificarea incidentului respectiv.

Google Analytics

Pe baza intereselor noastre legitime (adică interesul pentru analiză, optimizare și funcționare economică a ofertei noastre online în sensul Art. 6 Alin. 1 lit. f. GDPR), folosim Google Analytics, un serviciu de analiză web de la Google LLC („Google”). Google folosește cookie-uri. Informațiile generate de cookie despre utilizarea ofertei online de către utilizator sunt transmise de obicei către un server Google din SUA și stocate acolo.

Google este certificat conform Acordului privind protecția vieții private și oferă astfel o garanție pentru respectarea legislației europene privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google va folosi aceste informații în numele nostru pentru a evalua utilizarea ofertei noastre online de către utilizatori, pentru a întocmi rapoarte cu privire la activitățile din cadrul acestei oferte online și pentru a ne furniza alte servicii legate de utilizarea acestei oferte online și internet. În acest sens, din datele procesate pot fi create profiluri de utilizator pseudonime.

Folosim Google Analytics doar cu anonimizare IP activată. Aceasta înseamnă că adresa IP a utilizatorului este scurtată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European. Adresa IP completă este transmisă doar către un server Google din SUA și scurtată acolo în cazuri excepționale.

Adresa IP transmisă de browserul utilizatorului nu va fi contopită cu alte date Google. Utilizatorii pot împiedica stocarea cookie-urilor prin setarea software-ului browserului în consecință; Utilizatorii pot, de asemenea, să împiedice Google să colecteze datele generate de cookie și referitoare la utilizarea lor a ofertei online și să proceseze aceste date descărcând și instalând plug-in-ul browserului disponibil sub următorul link: https: // tools .google.com / dlpage / gaoptout? hl = de.

Pentru mai multe informații despre utilizarea datelor de către Google, setările și opțiunile de obiecționare, consultați politica de confidențialitate a Google (https://policies.google.com/technologies/ads) și setările pentru afișarea reclamelor de către Google (https: // adssettings.google.com/authenticated).

Datele personale ale utilizatorilor sunt șterse sau anonimizate după 14 luni.

Google Universal Analytics

Folosim Google Analytics sub forma „Universal Analytics”. „Universal Analytics” se referă la un proces realizat de Google Analytics în care analiza utilizatorului este realizată pe baza unui pseudonim ID de utilizator și un profil pseudonim al utilizatorului este creat cu informații din utilizarea diferitelor dispozitive (așa-numitul „cross-device tracking”) .

 

Formarea grupului țintă cu Google Analytics

Folosim Google Analytics pentru a afișa reclame plasate în serviciile de publicitate Google și partenerii săi numai utilizatorilor care au arătat, de asemenea, un interes pentru oferta noastră online sau care au anumite caracteristici (de exemplu, interese în anumite subiecte sau produse care se bazează pe cele vizitate Site-uri) pe care le transmitem către Google (așa-numitele „remarketing” sau „audiențe Google Analytics”). Cu ajutorul publicului de remarketing, am dori, de asemenea, să ne asigurăm că anunțurile noastre corespund interesului potențial al utilizatorilor.

 

Google AdWords și măsurarea conversiilor

Folosim serviciile Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 pe baza intereselor noastre legitime (adică interesul pentru analiza, optimizarea și funcționarea economică a ofertei noastre online în sensul Art. 6 Alin. 1 lit. f. GDPR) , SUA, („Google”).

Google este certificat conform Acordului privind protecția vieții private și oferă astfel o garanție pentru respectarea legislației europene privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Folosim procesul de marketing online Google „AdWords” pentru a plasa reclame în rețeaua de publicitate Google (de exemplu, în rezultatele căutării, în videoclipuri, pe site-uri, etc.), astfel încât acestea să poată fi afișate utilizatorilor care au un interes presupus pentru reclame. Acest lucru ne permite să afișăm reclame pentru și în cadrul ofertei noastre online într-o manieră mai direcționată pentru a prezenta utilizatorilor doar reclame care pot corespunde intereselor lor. Dacă un utilizator, de ex. Anunțurile pentru produsele de care a fost interesat la alte oferte online sunt afișate aici drept „remarketing”. În aceste scopuri, când site-urile noastre și alte site-uri web pe care este activă rețeaua de publicitate Google, un cod este imediat executat de Google și așa-numitele (re) etichete de marketing (grafică sau cod invizibil, cunoscut și sub numele de ” Web Beacons ”) integrat în site-ul web. Cu ajutorul lor, pe dispozitiv este creat un cookie individual, adică. un mic fișier este salvat (în loc de cookie-uri, se pot utiliza și tehnologii comparabile). Acest fișier înregistrează site-urile pe care le-a vizitat utilizatorul, ce conținut îl interesează și care oferă utilizatorului a făcut clic, precum și informații tehnice pe browser și sistemul de operare, site-uri web de referință, timp de vizitare și alte informații despre utilizarea ofertei online.

De asemenea, primim un „cookie de conversie” individual. Informațiile obținute cu ajutorul cookie-ului sunt folosite de Google pentru a crea statistici de conversie pentru noi. Aflăm doar numărul total anonim de utilizatori care au dat clic pe anunțul nostru și au fost redirecționate către o pagină cu o etichetă de urmărire a conversiilor. Cu toate acestea, nu primim nicio informație cu care utilizatorii pot fi identificați personal. Datele utilizatorilor sunt prelucrate pseudonim în cadrul rețelei de publicitate Google. I.E. Magazinele și procesele Google, de ex. nu numele sau adresa de e-mail a utilizatorului.  Cu toate acestea, nu primim nicio informație cu care utilizatorii pot fi identificați personal.

Datele utilizatorilor sunt prelucrate sub pseudonim în cadrul rețelei de publicitate Google. Aceasta înseamnă că Google nu stochează și nu prelucrează, de exemplu, numele sau adresa de e-mail a utilizatorilor, dar prelucrează datele relevante legate de cookie-uri în cadrul profilurilor de utilizator pseudonimale. Aceasta înseamnă că, din punctul de vedere al Google, anunțurile publicitare nu sunt gestionate și afișate pentru o persoană identificată în mod specific, ci pentru proprietarul de cookie-uri, indiferent cine este acest proprietar de cookie-uri. Acest lucru nu se aplică în cazul în care un utilizator a permis în mod expres Google să prelucreze datele fără acest pseudoniemisie. Informațiile colectate cu privire la utilizatori sunt transmise către Google și stocate pe serverele Google din SUA.

Pentru mai multe informații despre utilizarea datelor de către Google, setările și opțiunile de obiecționare, consultați politica de confidențialitate a Google (https://policies.google.com/technologies/ads) și setările pentru afișarea reclamelor de către Google

(https://adssettings.google.com/authenticated).

Jetpack (statistici WordPress)

Pe baza intereselor noastre legitime (adică interesul pentru analiză, optimizare și funcționare economică a ofertei noastre online în sensul articolului 6 paragraful 1 lit. Instrument pentru analiza statistică a accesului vizitatorilor și de la Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110, SUA. Jetpack folosește așa-numitele „cookie-uri”, fișiere text care sunt stocate pe computerul dvs. și care permit analizarea utilizării site-ului dvs. web.

Informațiile generate de cookie despre utilizarea dvs. de această ofertă online sunt stocate pe un server din SUA. Profilele de utilizator pot fi create din datele procesate, prin care acestea sunt utilizate numai pentru analiză și nu pentru scopuri publicitare. Mai multe informații pot fi găsite în declarațiile privind protecția datelor Automattic: https://automattic.com/privacy/ și informații despre cookie-urile Jetpack: https://jetpack.com/support/cookies/.

Facebook pixeli, audiențe personalizate și conversie Facebook

Datorită intereselor noastre legitime în analiza, optimizarea și funcționarea economică a ofertei noastre online și în aceste scopuri, așa-numitul „pixel Facebook” al rețelei sociale Facebook, care este operat de Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 , SUA sau dacă aveți sediul în UE, se utilizează Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook”).

Facebook este certificat conform Acordului privind protecția vieții private și oferă astfel o garanție pentru respectarea legislației europene privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Cu ajutorul pixelului Facebook, Facebook poate, pe de o parte, să determine vizitatorii ofertei noastre online ca grup țintă pentru prezentarea de reclame (așa-numitele „reclame Facebook”). În consecință, folosim pixelul Facebook pentru a afișa doar anunțurile Facebook plasate de noi către utilizatorii Facebook care au arătat, de asemenea, un interes față de oferta noastră online sau care au anumite caracteristici (de exemplu, interese în anumite subiecte sau produse în funcție de site-ul vizitat) pe care le transmitem pe Facebook (așa-numitele „Public Custom”). Cu ajutorul pixelului Facebook, am dori, de asemenea, să ne asigurăm că reclamele noastre Facebook corespund interesului potențial al utilizatorilor și nu sunt enervante. Cu ajutorul pixelului Facebook, putem înțelege, de asemenea, eficiența anunțurilor Facebook în scopuri de cercetare statistică și de piață, văzând dacă utilizatorii au fost redirecționați către site-ul nostru web după ce au făcut clic pe un anunț Facebook (așa-numita „conversie”).

Prelucrarea datelor de către Facebook are loc în cadrul ghidurilor de utilizare a datelor Facebook. În consecință, informații generale privind prezentarea anunțurilor Facebook pot fi găsite în ghidurile de utilizare a datelor Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

Informații speciale și detalii despre pixelul Facebook și modul de funcționare pot fi găsite în secțiunea de ajutor Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Puteți obiecta la colecție prin pixelul Facebook și utilizarea datelor dvs. pentru a afișa reclame Facebook. Pentru a stabili ce tipuri de reclame vă sunt afișate în cadrul Facebook, puteți apela pagina creată de Facebook și urmați instrucțiunile de pe setările pentru publicitatea bazată pe utilizare: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Setările sunt independente de platformă, adică acestea sunt adoptate pentru toate dispozitivele, cum ar fi computerele desktop sau dispozitivele mobile.

De asemenea, puteți utiliza cookie-uri, care sunt utilizate în scopuri de măsurare și publicitate, prin pagina de dezactivare a inițiativei de publicitate a rețelei (https://optout.networkadvertising.org/) și a site-ului American

(https://www.aboutads.info/choices) sau site-ul european (https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Prezență online în social media

Menținem o prezență online în cadrul rețelelor și platformelor sociale pentru a putea comunica cu clienții, părțile interesate și utilizatorii activi acolo și pentru a le informa despre serviciile noastre. Când se apelează la rețelele și platformele respective, se aplică termenii și condițiile și ghidurile de prelucrare a datelor ale operatorilor respectivi.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în declarația noastră de protecție a datelor, prelucrăm datele utilizatorilor, cu condiția să comunice cu noi în cadrul rețelelor și platformelor sociale, de ex. să crie articole pe prezența noastră online sau să ne trimită mesaje.

Integrare de servicii și conținut de la terți

Folosim conținut sau oferte de servicii de la furnizori terți din cadrul ofertei noastre online pe baza intereselor noastre legitime (adică interesul pentru analiza, optimizarea și funcționarea economică a ofertei noastre online în sensul articolului 6 paragraful 1 lit. Servicii precum Încorporați videoclipuri sau fonturi (denumite în continuare „conținut”).

Acest lucru presupune întotdeauna că furnizorii terți ai acestui conținut percep adresa IP a utilizatorilor, deoarece aceștia nu vor putea trimite conținutul browserului lor fără adresa IP. Prin urmare, adresa IP este necesară pentru a afișa acest conținut. Ne străduim să utilizăm conținuturi ale căror furnizori respectivi utilizează doar adresa IP pentru a livra conținutul. Furnizorii terți pot utiliza, de asemenea, așa-numitele etichete pixeli (grafică invizibilă, cunoscută și sub denumirea de „balize web”) în scopuri statistice sau de marketing. „Etichetele de pixeli” pot fi utilizate pentru a evalua informații, cum ar fi traficul vizitatorilor pe paginile acestui site. Informațiile pseudonime pot fi de asemenea stocate în cookie-urile de pe dispozitivul utilizatorului și pot conține, printre altele, informații tehnice despre browser și sistemul de operare, site-uri web de referință, timp de vizitare și alte informații despre utilizarea ofertei noastre online, precum și pot fi legate de astfel de informații din alte surse.

Vimeo

Putem integra videoclipurile platformei „Vimeo” de la furnizorul Vimeo Inc., atenție: Departamentul juridic, 555 West 18th Street New York, New York 10011, SUA. Declarație de protecție a datelor: https://vimeo.com/privacy. Subliniem că Vimeo poate utiliza Google Analytics și se poate referi la politica de confidențialitate (https://www.google.com/policies/privacy) și opțiuni de renunțare la Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) sau setările Google pentru utilizarea datelor în scopuri de marketing (https://adssettings.google.com/.).

 

Youtube

Încorporam videoclipurile de pe platforma „YouTube” oferite de Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Declarație de protecție a datelor:

https://www.google.com/policies/privacy/,  renunțare la: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Google Fonts

Integrăm fonturile („Google Fonts“) de la furnizorul Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Declarație de protecție a datelor: https://www.google.com/policies/privacy/, renunțare la: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Google ReCaptcha

Integrăm funcția de detectare a roboților, de ex. pentru înregistrări în formulare online („ReCaptcha”) furnizate de Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Declarație de protecție a datelor: https://www.google.com/policies/privacy/, renunțare la: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Google Maps

Integrăm hărți din serviciul „Google Maps” furnizat de Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Datele procesate pot include, în special, adresele IP ale utilizatorilor și datele locației, care, însă, nu sunt colectate fără consimțământul lor (de obicei în contextul setărilor dispozitivelor lor mobile). Datele pot fi procesate în SUA. Declarație de protecție a datelor: https://www.google.com/policies/privacy/, renunțare la: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Tipuri de caractere de la Adobe

Pe baza intereselor noastre legitime (adică interesul pentru analiza, optimizarea și funcționarea economică a ofertei noastre online în sensul Art. 6 Alin. 1 lit. f. GDPR), folosim fonturi „Typekit” externe ale furnizorului Adobe Systems Software Ireland Limited, 4 -6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republica Irlanda. Adobe este certificat în conformitate cu Acordul privind protecția vieții private și oferă astfel o garanție pentru respectarea legislației europene privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active).

 

Utilizarea de Facebook Social Plugins

Pe baza intereselor noastre legitime (adică interesul pentru analiză, optimizare și funcționare economică a ofertei noastre online în sensul Art. 6 Alin. 1 lit. f. GDPR), folosim pluginuri sociale („plugin-uri”) de pe rețeaua socială facebook.com, care operate de Facebook Ireland Ltd., Piața Grand Canal 4, Portul Grand Canal, Dublin 2, Irlanda („Facebook”). Pluginele pot afișa elemente sau conținut de interacțiune (de exemplu, videoclipuri, grafică sau contribuții de text) și pot fi recunoscute de unul dintre siglele Facebook (alb „f” pe o țiglă albastră, termenii „like”, „like” sau un semn „thumbs up”). ) sau sunt marcate cu adăugarea „Facebook Social Plugin”. Lista și aspectul pluginurilor sociale Facebook pot fi vizualizate aici: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook este certificat conform Acordului privind protecția vieții private și oferă astfel o garanție pentru respectarea legislației europene privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Când un utilizator apelează la o funcție a acestei oferte online care conține un astfel de plugin, dispozitivul său stabilește o conexiune directă la serverele Facebook. Conținutul plug-inului este transmis de pe Facebook direct pe dispozitivul utilizatorului, care îl integrează în oferta online. În acest fel, profilele de utilizator pot fi create din datele procesate. Prin urmare, nu avem nicio influență asupra cantității de date colectate de Facebook cu ajutorul acestui plugin și, prin urmare, acesta informează utilizatorii în funcție de nivelul nostru de cunoștințe.

Prin integrarea pluginurilor, Facebook primește informațiile prin care un utilizator a accesat pagina corespunzătoare a ofertei online. Dacă utilizatorul este conectat la Facebook, Facebook poate atribui vizita în contul său de Facebook. Când utilizatorii interacționează cu pluginurile, de exemplu apăsând butonul Like sau fac un comentariu, informațiile corespunzătoare sunt transmise direct de pe dispozitivul dvs. pe Facebook și sunt stocate acolo. Dacă un utilizator nu este membru al Facebook, există încă posibilitatea ca Facebook să afle adresa sa IP și să o salveze. Conform Facebook, doar o adresă IP anonimizată este salvată în Germania.

Scopul și sfera de colectare a datelor, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Facebook, precum și drepturile și opțiunile de setare aferente pentru a proteja confidențialitatea utilizatorilor pot fi găsite în informațiile de protecție a datelor Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Dacă un utilizator este membru Facebook și nu dorește ca Facebook să colecteze date despre el prin intermediul acestei oferte online și să le lege la datele membrilor săi stocate pe Facebook, trebuie să se deconecteze de pe Facebook înainte de a folosi oferta noastră online și să șterge cookie-urile sale. Setări și contradicții suplimentare cu privire la utilizarea datelor în scopuri publicitare sunt posibile în setările profilului Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads sau prin intermediul site-ului web al SUA https://www.aboutads.info/choices/ sau pagina UE https://www.youronlinechoices.com/. Setările sunt independente de platformă, adică acestea sunt adoptate pentru toate dispozitivele, cum ar fi computerele desktop sau dispozitivele mobile.

Creat cu Datenschutz-Generator.de de RA Dr. Thomas Schwenke

Back To Top